Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění tisku pro rok 2018
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2018 14:15:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
dne 28. 3. 2018 bylo přistoupeno k drobným změnám v rámci VZMR "Zajištění tisku pro rok 2018" Prosíme, abyste v rámci podaných nabídek předkládali aktualizovanou verzi Katalogového listu, přičemž také z tohoto důvodu je lhůta pro podání nabídek prodloužena a nově končí 12. 4. v 9:00.

V Příloze č. 1 Výzvy s názvem Katalogový list došlo k opravám špatně uvedeného formátu u letáků A5, počtu stran a formátu brožur, jakož i formátu rollupu. Zároveň došlo k upřesnění popisu v listu 1 a listu 2, že má být v jednotlivých řádcích uvedena "Cena za celkovou objednávku".

V listu 3 "Kalkulační model č.3: Celkový" zároveň došlo k rozšíření sloupců k nacenění dle poptávaného počtu předmětů, jakož i k upřesnění faktu, že v tomto listu je poptávána vždy cena za jeden ks při daném množství. Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem

Mgr. BcA. Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.


Přílohy
- Příloha č. 1 - Katalogový list.xls (85.50 KB)