Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Peklo, ř.km 0.0 – 6.5, vymezení záplavového území - zaměření
Odesílatel Jiří Skořepa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2018 12:10:37
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzývám Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Peklo, ř.km 0.0 – 6.5, vymezení záplavového území - zaměření. Zadávací dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html.