Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup dodávky
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2018 13:45:38
Předmět Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky

Dobrý den,
dovolujeme si Vám oznámit, že Zadavatel došel na základě hodnocení ve VZ "Nákup dodávky" k výběru nejvýhodnější nabídky. V příloze zprávy naleznete Oznámení a zároveň také Zprávu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

S pozdravem

Mgr. BcA. Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.


Přílohy
- ZPRÁVA O OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK.pdf (395.76 KB)
- OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY.pdf (365.65 KB)