Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Peklo, ř.km 0.0 – 6.5, vymezení záplavového území - zaměření
Odesílatel Jiří Skořepa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.04.2018 09:53:15
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
jak je zároveň uvedeno v odst. 9 Zadávací dokumentace, součástí námi předložených dokumentů je pouze vzor Smlouvy. Pro ostatní dokumenty (krycí list, harmonogram prací, ...) není určen formát, ponecháváme na volném zpracování uchazečů dle jejich dostupných zkušeností.

Původní zpráva

Datum 12.04.2018 14:37:11
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den.
Formuláře dokumentů (krycí list nabídky, harmonogram prací, výkaz výměr), požadovaných v odst. 9 zadávacích podmínek nejsou součástí zadávací dokumentace. Jaká je jejich specifikace?
Děkuji