Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vnitřní úpravy správní budovy PS Ivanovice na Hané
Odesílatel Václav Svoboda
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2018 10:54:15
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel - VÚRV, v.v.i., Praha vyzývá tímto k podání nabídky ve výše uvedené zakázce malého rozsahu na stavební práce.


Přílohy
- výzva k podání nabídky.pdf (509.34 KB)