Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení DVT Dravý p., ř. km 4,55 – 5,90, Květkovice, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP - ZRUŠENO
Odesílatel Markéta Kletečková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2018 10:51:32
Předmět Výzva

Vážení,

tímto Vás informuji, že na profilu zadavatele byla uveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "DVT Dravý p., ř. km 4,55 – 5,90, Květkovice, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP".
S pozdravem
Markéta Kletečková