Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění ostrahy a bezpečnostních služeb v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
Odesílatel Václav Svoboda
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2018 11:00:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení ZD č. 1 včetně opravené přílohy č.5 k ZD


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 1.pdf (737.56 KB)
- příloha 5_základní povinnosti opravené.docx (77.60 KB)