Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění ostrahy a bezpečnostních služeb v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
Odesílatel Václav Svoboda
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2018 09:18:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 2.pdf (530.95 KB)