Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění ostrahy a bezpečnostních služeb v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
Odesílatel Václav Svoboda
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2018 12:17:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení ZD č. 3.


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 3.pdf (537.13 KB)