Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka zařízení a vybavení - nádobí
Odesílatel Jaroslava Pavlišová
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2018 10:50:39
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka zařízení a vybavení - nádobí“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html