Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Hartský potok, Dvůr Králové n/L, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850 - 4,090
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.06.2018 15:59:39
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Hartský potok, Dvůr Králové n/L, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850 - 4,090“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html