Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce vrátnice v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
Odesílatel Václav Svoboda
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2018 13:54:30
Předmět Výzva

Zadavatel vyzývá neurčený okruh zájemců k podání nabídky ve výše uvedené zakázce.


Přílohy
- výzva k podání nabídky.pdf (509.36 KB)