Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2018 17:09:07
Předmět Výzva

Dobrý den,
Vaše společnost byla vybrána jako potenciální dodavatel ve věci veřejné zakázky "Pořízení strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství". Veškeré informace naleznete ve Výzvě, která je přílohou této zprávy. Budeme rádi, pokud se do výběrového řízení zapojíte.

S pozdravem

Mgr. BcA. Adam Homolka
Zařízení služeb Ministerstva zemědělství s.p.o.


Přílohy
- Výzva - stroje gastro.pdf (246.66 KB)