Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2018 16:31:17
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Dobrý den,
dne 22. 6. 2018 bylo přistoupeno k doplnění zadávací dokumentace u veřejné zakázky "Pořízení strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství". Konkrétně u poptávaného stroje č. 2) Konvektomat platí krom zmíněných požadavků nově také následující:
- Bojlerový způsob vývinu páry
- Možnost připojení zařízení do sítě přes ETHERNET
- Odstředivé odlučování tuků
- Automatické mytí za použití tablet – nikoliv tekutých čistících prostředků. Důvodem pro tento požadavek je snazší manipulace, lepší skladování, menší riziko potřísnění apod.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem

Mgr. BcA. Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.