Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pořízení strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2018 10:53:51
Předmět Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky

Dobrý den,
dovoluji si Vám oznámit, že na základě výběrového řízení Zadavatel dospěl k výběru nejvýhodnější nabídky. V příloze této zprávy naleznete Oznámení a také Zprávu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Děkujeme všem zúčastněným Uchazečům za zájem a přejeme do budoucna vše dobré.

S pozdravem

Mgr. BcA. Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.


Přílohy
- Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky.pdf (666.88 KB)
- Zpráva o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.pdf (690.89 KB)