Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Malotraktor s kabinou o výkonu min. 20 kW včetně příslušenství
Odesílatel Václav Svoboda
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.07.2018 09:18:05
Předmět Výzva

Zadavatel vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené zakázce.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (512.75 KB)