Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Poskytnutí servisních služeb Microsoft
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2018 10:55:05
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Poskytnutí servisních služeb Microsoft“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html