Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Aktualizace prostředí www stránek pro informační podporu poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova (Agronavigator.cz)
Odesílatel Jan Vodička
Organizace odesílatele Ústav zemědělské ekonomiky a informací [IČO: 00027251]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2018 15:14:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje toto Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace. Viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1_signed.pdf (540.14 KB)