Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Malý Labský náhon, Hradec Králové, kácení porostů, ř. km 6,300 – 6,420
Odesílatel Milan Vopařil
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2018 07:29:22
Předmět Výzva k podání Cenové nabídky

Dobrý den,

tímto mailem Vás vyzýváme k předložení Cenové nabídky na akci s názvem: "Malý Labský náhon, Hradec Králové, kácení porostů, ř. km 6,300 – 6,420".

Lhůta pro podání nabídky: 18.09.2018 09:00

S pozdravem
Ing. Milan Vopařil, DiS.
pracovník technické skupiny
---------------------------------------------------
Povodí Labe, státní podnik
Závod Jablonec nad Nisou
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové 3
tel. : +420 495 088 122
e-mail : voparilm@pla.cz