Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení DVT Říčanský potok IDVT 10100298, ř. km 13,610 - 14,000 a 14,500 - 15,550 a 16,700 - 21,300, k. ú. Říčany u Prahy - obnova průtočného profilu
Odesílatel Jitka Vacková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2018 14:14:30
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

na profilu zadavatele byla uveřejněna zadávací dokumentace vč. všech jejích příloh k veřejné zakázce "DVT Říčanský potok IDVT 10100298, ř. km 13,610 - 14,000 a 14,500 - 15,550 a 16,700 - 21,300, k. ú. Říčany u Prahy - obnova průtočného profilu".

S pozdravem

Jitka Wernerová