Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení DVT Počepický potok IDVT 10257129, ř.km 0,0 - 8,7; k.ú.Nechvalice - obnova břehového porostu
Odesílatel Martina Vitoušová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2018 14:40:02
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na VZMR


Přílohy
- výzva_Počepický potok.pdf (291.64 KB)