Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Služby provozu a rozvoje klíčových IS
Odesílatel Martina Šelejová
Organizace odesílatele HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 25702599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2018 15:38:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace č. 1 - změna čísla bankovního účtu pro složení jistoty a posun lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Zmena_ZD_signed.pdf (278.63 KB)