Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup 5 ks zemědělské techniky (rok 2018)
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.10.2018 14:48:47
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky