Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PS Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi
Odesílatel Milan Vopařil
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2018 10:42:07
Předmět Výzva

Dobrý den,

Tímto mailem Vás vyzýváme k předložení Cenové nabídky na akci s názvem „PS Jičín, oprava střechy nad dílnou a garážemi“.
Lhůta pro podání nabídky: 18.10.2018 9:00
S pozdravem
Ing. Milan Vopařil, DiS.
pracovník technické skupiny
---------------------------------------------------
Povodí Labe, státní podnik
Závod Jablonec nad Nisou
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové 3
tel. : +420 495 088 122
e-mail : voparilm@pla.cz