Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ostraha objektů Povodí Odry, státní podnik na období 2019-2020
Odesílatel Radomír Doležel
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2018 08:51:35
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Ostraha objektů Povodí Odry, státní podnik na období 2019-2020" vyzývá dodavatele k podání nabídky.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu je uveřejněná na profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11659.html