Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2018 09:09:22
Předmět Výzva

Dobrý den,
Vaše společnost byla vybrána jako potenciální dodavatel v podlimitní VZ "Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury". Veškeré potřebné informace naleznete ve Výzvě, která je také přílohou této zprávy.

S pozdravem

Mgr. BcA. Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (1.65 MB)