Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ostraha objektů Povodí Odry, státní podnik na období 2019-2020
Odesílatel Radomír Doležel
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2018 14:39:08
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Na základě žádosti dodavatele uveřejňuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace 1 v souladu se zadávacími podmínkami uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Text vysvětlení ZD je uveden v příloze.


Přílohy
- 1143_4 vysvetleni ZD1.pdf (324.25 KB)