Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Produkty Oracle - dokoupení licencí a zajištění podpory
Odesílatel Jiří Vozák
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.10.2018 15:48:35
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel se rozhodl přistoupit ke změně specifikace produktů uvedených v Příloze č. 2 závazného textu návrhu smlouvy.

S pozdravem
Jiří Vozák
Odbor pro veřejné zakázky
Ministerstvo zemědělství


Přílohy
- Změna ZD č. 1_sign.pdf (314.31 KB)
- Příloha č. 1 - Závazný text návrhu smlouvy - upravený.docx (270.89 KB)