Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kancelářská technika a zařízení
Odesílatel Lucie Nováková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2018 10:57:10
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Kancelářská technika a zařízení" Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.
Adresa profilu zadavatele : https://zakazky.eagri.cz/profile display 1804.html