Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Servery - nákup 2018
Odesílatel Radomír Doležel
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2018 09:53:35
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Servery - nákup 2018" vyzývá dodavatele k podání nabídky.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu je uveřejněná na profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11752.html