Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka nábytku – kancelářské židle a křesla
Odesílatel Andrea Přidalová
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2018 13:59:18
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka nábytku – kancelářské židle a křesla“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html