Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění úklidu a pomocných prací v kuchyni MZe a nájemní budově zadavatele pro rok 2019
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2018 14:58:44
Předmět Výzva

Dobrý den,
Vaše společnost byla vybrána jako potenciální dodavatel ve věci VZ "Zajištění úklidu a pomocných prací v kuchyni MZe a nájemní budově zadavatele pro rok 2019". Veškeré informace naleznete v ke zprávě přiložené Výzvě k podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. BcA. Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.


Přílohy
- výzva.pdf (1.36 MB)