Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava ohrazení koňských výběhů v krajině (opakovaná VZ)
Odesílatel Lenka Suchánková
Organizace odesílatele Národní hřebčín Kladruby nad Labem [IČO: 72048972]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2018 08:33:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení výzvy č. 3


Přílohy
- Vysvětlení výzvy č. 3.pdf (336.54 KB)
- Příloha č. 4 - Položkový soupis prací a dodávek_upraveno.xlsx (25.88 KB)
- Příloha č. 5 - Projektová dokumentace.zip (1.91 MB)