Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technické plyny na rok 2019
Odesílatel Radomír Doležel
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2018 16:48:51
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Technické plyny na rok 2019" vyzývá dodavatele k podání nabídky.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu je uveřejněná na profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11821.html