Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úpa, Trutnov, kácení a pěstební zásahy, ř. km 47,500 - 51,900, I. a II. etapa
Odesílatel Milan Vopařil
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2018 10:22:13
Předmět Výzva VZMR: Úpa, Trutnov, kácení a pěstební zásahy, ř. km 47,500 - 51,900, I. a II. etapa

Dobrý den,

Tímto mailem Vás vyzýváme k předložení Cenové nabídky na akci s názvem „Úpa, Trutnov, kácení a pěstební zásahy, ř. km 47,500 - 51,900, I. a II. etapa“.
Lhůta pro podání nabídky: 17.12.2018 9:00

S pozdravem
Ing. Milan Vopařil, DiS.
pracovník technické skupiny
---------------------------------------------------
Povodí Labe, státní podnik
Závod Jablonec nad Nisou
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové 3
tel. : +420 495 088 122
e-mail : voparilm@pla.cz