Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení DVT Svařenka, Domoradice, kácení břehových porostů, ř.km 7,868-8,025
Odesílatel Ivan Princ
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.12.2018 08:47:25
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „DVT Svařenka, Domoradice, kácení břehových porostů, ř.km 7,868-8,025“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html