Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zajištění úklidu a pomocných prací v kuchyni MZe a nájemní budově zadavatele pro rok 2019
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2018 09:03:53
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Dobrý den,
dovoluji si Vám jménem Zadavatele oznámit, že na základě výběrového řízení na nejnižší nabídkovou cenu hodnotící komise dospěla k výběru nejvhodnější nabídky. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky naleznete v příloze této zprávy. Děkujeme všem Uchazečům za zájem o účast ve veřejné zakázce.

S pozdravem

Mgr. BcA. Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.


Přílohy
- OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY.pdf (585.45 KB)