Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Římov – stabilizace kotevního bloku levé odběrné větve vodárenského potrubí
Odesílatel Markéta Kletečková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2018 13:41:27
Předmět Výzva

Vážení,

na profilu zadavatele byla uveřejněna výzva k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem "VD Římov – stabilizace kotevního bloku levé odběrné větve vodárenského potrubí".
S pozdravem
Markéta Kletečková