Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Labe, Mělník - Hadík, rekonstrukce mostku přes vyústění odpadu A
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.10.2015 08:39:13
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel poskytuje dodatečné informace.


Přílohy
- soupis prací a dodávek.zip (30.60 KB)
- Dodatecne_inf_3.pdf (435.20 KB)