Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Řetězy (pro plovoucí plavební značení)
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2018 14:51:41
Předmět Výzva

Řetězy (pro plovoucí plavební značení)