Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Plavební znaky na Labské vodní cestě
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2018 12:26:42
Předmět Výzva

Plavební znaky na Labské vodní cestě