Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Plavební znaky na Labské vodní cestě
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2018 09:47:02
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V odpovědi na dotaz uvádíme:
1. Platný je údaj v seznamu = 8 ks.
2. Platný je údaj v seznamu = 70m.

Opravenou verzi Specifikace předmětu nákupu přikládáme.


Přílohy
- Specifikace předmětu nákupu - opravená.pdf (216.64 KB)

Původní zpráva

Datum 07.12.2018 11:57:40
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve Specifikaci předmětu nákupu oproti Seznamu plavebních znaků
jsou následující nesrovnalosti:
1. Ve "Specifikaci" je uvedeno 12 ks břehový signální znak A.6, ale v "Seznamu" je jich pouze 8 ks. Co je platné?
2. Ve "Specifikaci" je u signálních znaků E.16 směrová šipka s textem 300m, ale v "Seznamu" je s textem 70m. Co je platné?