Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Plavební znaky na Labské vodní cestě
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2018 07:59:51
Předmět Oprava administrativní nepřesnosti v zadávacích podmínkách

V původních zadávacích podmínkách došlo k administrativní nepřesnosti spočívající v chybně uvedené předpokládané hodnotě zakázky. Tuto nepřesnost Zadávacími podmínkami ze dne 12.12.2018 tuto nepřesnost napravujeme, ostatní údaje zůstaly beze změny.


Přílohy
- Zadávací podmínky (12.12.2018).pdf (273.59 KB)