Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Římov – stabilizace kotevního bloku levé odběrné větve vodárenského potrubí
Odesílatel Markéta Kletečková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2018 13:07:58
Předmět Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek.pdf (454.81 KB)
- Přílohy vysvětlení zadávacích podmínek.zip (2.94 MB)