Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úklid objektu provozního střediska Kostomlaty nad Labem
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2018 08:37:06
Předmět Výzva

Úklid objektu provozního střediska Kostomlaty nad Labem