Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provádění zahradnických prací v areálu Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2019 14:41:16
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Provádění zahradnických prací v areálu Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html