Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Střekov, oprava střechy velínu PK
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2019 11:20:22
Předmět Výzva

VD Střekov, oprava střechy velínu PK