Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Č.Kopisty, oprava horní aretace střed.sektoru
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2019 11:33:32
Předmět Výzva

VD Č.Kopisty, oprava horní aretace středního sektoru