Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř.km 1,870-4,370
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2019 15:27:56
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř.km 1,870-4,370 “ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html