Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021-2027
Odesílatel Jiří Vozák
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2019 15:31:45
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení dodavatelé,

zadavatel si Vás dovoluje oslovit v souvislosti s podáním nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podrobné informace naleznete v zadávací dokumentaci, která je dostupná na adrese: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11452.html.

S pozdravem
Jiří Vozák
Ministerstvo zemědělství


Přílohy
- Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek.pdf (695.48 KB)